A

Sanaston hakemisto

Englanti- Suomi

ACCESSORY Lisätarvike

ACCUMULATOR Akku

AKKURACY Tarkkuus

ACETATE Asetaatti

ACETONE Asetoni

ADEQUATE Sopiva, Riittävä

ADHESION Kiinnitarttuminen

ADHESIVE Kiinnipysyvä, Liima

AEROBATIC Taitolento

AERODYNAMIC Aerodynaaminen

AERODYNAMICS Aerodynamiikka

AEROFOIL Siipikaari

AEROMODELLER Lennokkiharrastaja

AEROPLANE lentokone

AFT perä, perään

AIRPLANE Lentokone (amerikan eng.)

ARF Almost Ready to Fly. Lennokkisarja joka on lähes valmiiksi kasattu. Usein tarvitsee asentaa vain radiolaitteet ennen lennätystä.

AILERON Siiveke Kuva ja toinen Kuva sen toiminnasta

AIRBORNE Ilmassa

AIRCOOLED Ilmajäähdytteinen

AIRCRAFT Lentokone

AIRCRAFT CARRIER Lentotukialus

AIR CURRENT Ilmavirta

AIR DUCT Ilmakanava

AIR FLOW Ilmavirta

AIRFOIL Siipikaari

AIR INTAKE Ilmanottoaukko

AIR SCOOP IlmanottoaukkoAIR RESISTANCE Ilmanvastus

AIRSCREW Potkuri

AIRSCREW DISC Potkurinkaari

AIR INTAKE Ilmanottoaukko

ALIGN Asettaa, Suunnata

ALIGNMENT Suuntaus, asetuskulma

ALLEN SCREW Kuusiokoloruuvi

ALLOY Seos

ALTITUDE Korkeus

AMPLE Runsas, riittävä

ANGLE Kulma

ANGLE OF ATTACK Kohtauskulma

ANTI-CLOCKWISE Vastapäivään

APPEARANGE Ulkonäkö

APPLY Levittää

AREA Ala

ARRESTER HOOK Jarrukoukku

ASPECT RATIO Sivusuhde

ASSEMBLY Kokoaminen

ATTACH Kiinnittää

ATTACHMENT Kiinnitys

AVAILABLE Saatavissa oleva

AVERAGE Keskiarvo

Suomi

ANKKA (canard= perätön uutinen,uutisankka) Poikkeava lentokone tai lennokki, jossa korkeusperäsin on varsinaisen siiven etupuolella ja potkuri takana.

ASETUSKULMA Lennokin siiven alareunan ja korkeusperäsimen välinen kulma sivulta katsottuna. Erittäin tärkeä tekijä lennokin lennon kannalta.