V

Sanaston hakemisto

Englanti- Suomi

V-TAIL V-peräsinmiksaus, käytetään V-pyrstöisissä koneissa yhdistämään korkeusperäsin- ja sivuperäsin kanava toisiinsa siten, että kun liikuttaa korkeusperäsin tikkua, liikkuvat molemmat laput ylös/alas ja kun liikuttaa sivuperäsin tikkua, liikkuu toinen lappu ylös – toinen alas.

Suomi

VIGLERI Toisen siivenpuoliskon kulman muuttaja, jolla saadaan samanlainen vaikutus kuin harituksen muuttamisella. Säätö tehdään maassa taikka ohjataan taimerilla tai hinauskoukun vedolla. Hinauksen tai nousun aikana kaarteen puoleista asetuskulmaa kasvatetaan, jotta liidokki kestäisi syöksymättä jyrkemmän hinauskaarron tai moottorilennokki pitäisi keulan ylhäällä.

VIRTAKLIPSI Liitin, jolla hehkutuskaapeli kiinnitetään hehkumoottorin tulppaan virran syöttöä varten.

VASTARI Lennokkiin sijoitettu radio-ohjauslaitteen vastaanotin, joka ottaa vastaan lähettimen antamat komennot, ja ohjaa servojen toimintaa.

VETOKULMA Potkurin akselin ja rungon keskilinjan välinen kulma. Yleensä lennokin potkuri asetetaan vetämään hiukan alas ja oikealle. Tällä oikaistaan potkurin pyörimisen aiheuttamaa kaartotaipumista.

V-peräsinmiksaus (V-tail) käytetään V-pyrstöisissä koneissa yhdistämään korkeusperäsin- ja sivuperäsin kanava toisiinsa siten, että kun liikuttaa korkeusperäsin tikkua, liikkuvat molemmat laput ylös/alas ja kun liikuttaa sivuperäsin tikkua, liikkuu toinen lappu ylös – toinen alas.